Samenwerkingsverbanden

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) tekenden op 25 januari 2011 een samenwerkingsovereenkomst en werden vervolgens erkend als associatie ‘Universitaire Opleidingsdienst Psychiatrie’ bij de overheid.

Via een koninklijk besluit van 20 september 2012 werd deze Universitaire Opleidingsdienst van de associatie erkend als Universitaire Dienst.

Dankzij deze erkenning werd de academisering van PZ Duffel een feit. Op 4 oktober 2019 werd dit bevestigd door de naamswijziging naar UPC Duffel.

Academisering in het UPC

 1. Onderzoek
  Binnen UPC Duffel doen we wetenschappelijk onderzoek, zowel door internen als door externen. Hieruit vloeien nieuwe inzichten, die we in de praktijk kunnen omzetten en toepassen.
 2. Opleiding en onderwijs
  We bieden opleiding van toekomstige artsen, psychologen, verpleegkundigen, …  We organiseren zelf onderwijsactiviteiten en we stellen ons open als opleidingsplaats en stageplaats. Enkele partners zijn Universiteit Antwerpen, Thomas More Hogeschool, en vele anderen.
  Ook onze eigen medewerkers profiteren mee van de nieuwe inzichten uit onderzoek en genieten van permanente vorming, gestoeld op de laatste wetenschappelijke inzichten.
 3. Zorg
  Door de verbinding tussen de onderzoekers met de werkvloer kunnen we onderzoeksvragen formuleren die echt van belang zijn voor de medewerkers en patiënten. De zorg heeft baat bij medewerkers die overtuigd zijn dat werken ook levenslang leren inhoudt.

Deze drie pijlers vormen samen de basis van een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk onderbouwde zorg, ingebed in een evoluerende maatschappij.

Nuttige links

Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan kennis over de geestelijke gezondheidszorg. Daarom moedigen we zowel intern als extern onderzoek aan.