Cepos

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel breidt zijn bestaande ‘Zorgprogramma Ouderen’ uit van drie naar vier afdelingen. De nieuwe afdeling focust zich op de groeiende groep van 75-plussers met angst- en stemmingsstoornissen. De nieuwe afdeling zal volledig operationeel zijn tegen ten laatste 1 september 2020. De uitbreiding gaat gepaard met de sluiting van het Centrum voor Epilepsie en Psycho-Organische Stoornissen (CEPOS).

 

Sluiting CEPOS

Met het vernieuwde zorgaanbod voor een groeiende groep ouderen specialiseert UPC Duffel zich verder in de acute (crisis)opvang en behandeling van ouderen met psychiatrische problemen. Het aanbod van zorg in CEPOS sluit het minst aan bij de kerntaak van een psychiatrisch centrum. Daarom sluit het universitair psychiatrisch centrum CEPOS.

 

Sedert begin februari 2020 is er een opnamestop voor patiënten met een NAH problematiek. Patiënten die op de wachtlijst staan, kunnen hun behandeltraject afmaken.

 

Beter afgestemd zorgaanbod
De bevolking wordt ouder, de samenleving complexer en de zorg voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid specifieker en acuter. In onze dagelijkse praktijk stellen we vast dat de vraag naar zorg bij ouderen groter en complexer is dan ons huidig aanbod. Het is onze voortdurende ambitie om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden. Daarom verbreedt UPC Duffel haar aanbod in de ouderenpsychiatrie.

 

De psychische kwetsbaarheden bij ouderen zijn zeer divers. De leeftijd is ook vaak een bepalende factor. De problematiek van iemand die 60-plus is, is vaak helemaal anders dan die van een 75-plusser. Dit resulteert in andere noden qua behandeling en aanpak. Vandaag is er één zorgprogramma voor ouderen van 55 tot 91 jaar. Door onze zorg meer te differentiëren in functie van kwetsbaarheid en leeftijd kunnen we kwaliteitsvollere zorg op maat bieden.

Vier afdelingen voor ouderenpsychiatrie

  • Sophia 1: angst- en stemmingsproblematiek (55 tot 75 jaar). Kortdurende behandeling.
  • Sophia 2: angst- en stemmingsproblematiek (55 tot 75 jaar). Langdurige behandeling en resocialisatie.
  • Sophia 3: gedragsmatige en psychologische symptomen van dementie en psychose (65+).
  • Sophia 4: angst- en stemmingsproblematiek (75+).

Dr. Cédric van Moorsel wordt de afdelingspsychiater van Sophia 4, Karla Van De Voorde de hoofdverantwoordelijke en Chloë Juchtmans de psychologe van deze nieuwe afdeling. We verwachten dat de dienst volledig operationeel zal zijn tegen ten laatste 1 september 2020.