2010: Disturbed SILENCE – STILTE Gestoord

“Disturbed SILENCE – STILTE Gestoord”, de eerste Triënnale, stelde het thema stilte centraal. Dit is een complex begrip, dat niet zomaar op een eenduidige manier vertaald kan worden.

 Dit thema werd verder uitgediept, vanuit drie invalshoeken: de stilte van de ruimte, de stilte van het lichaam (en de geest) en de stilte van het sacrale.

 De tentoonstelling vond plaats van 10 september tot 7 november 2010. Er waren kunstwerken van een twintigtal binnen- en buitenlandse kunstaars, waarvan ruim de helft speciaal voor de tentoonstelling en de campus werden gecreëerd.

Ongeveer 7.500 mensen bezochten de tentoonstelling.

2013: What Matters – Waar het op aankomt

De tweede Triënnale “What Matters – Waar het op aankomt” onderzocht het thema vergankelijkheid.

Dit is een thema dat kunstenaars doorheen de eeuwen fascineerde. Schilders herinnerden hun publiek aan de tijdelijkheid van het leven met afbeeldingen van schedels, verwelkte bloemen, zandlopers, enz. Ook in de hedendaagse kunst blijft het thema een belangrijke inspiratiebron, niet om ter minst omwille van de verwevenheid met de geestelijke gezondheidszorg.

 De tentoonstelling ging door van 4 september tot 10 november 2013. Er waren 23 kunstwerken te bezichtigen, waarvan een vijftal specifiek voor de tentoonstelling werden gemaakt. Ongeveer 9.000 mensen bezochten de tentoonstelling.

2018: glorious (?) FAILURE

De derde Triënnale behandelde had als thema 'Glorious (?) FAILURE' in 2018.

Angst om te falen is een steeds terugkerende vrees dat je niet aan bepaalde verwachtingen kan voldoen. Faalangst heeft vaak verband met stress, depressie en burn-out.

Sociaal-maatschappelijke problemen zijn al langer inspiratiebronnen voor kunstenaars. Kunstenaars bevragen op een kritische manier de (falende) maatschappij in de hoop dat kunst kan bijdragen aan een nieuw evenwicht.

Bovendien blijkt dat kunstenaars falen nodig hebben om tot creatie te komen. Falen van de kunstenaar wordt niet aanzien als een mislukking maar als een noodzakelijke stap om tot artistieke vernieuwing of meesterwerk te komen.

Omwille van het ambivalente karakter van falen, de maatschappelijke relevantie en de verwevenheid met de geestelijke gezondheid staat falen centraal in deze derde Triënnale voor hedendaagse kunst.

Dit is een thema dat kunstenaars doorheen de eeuwen fascineerde. Schilders herinnerden hun publiek aan de tijdelijkheid van het leven met afbeeldingen van schedels, verwelkte bloemen, zandlopers, enz. Ook in de hedendaagse kunst blijft het thema een belangrijke inspiratiebron, niet om ter minst omwille van de verwevenheid met de geestelijke gezondheidszorg.

 De tentoonstelling vond plaats van 4 april tot 17 juni 2018. Er waren 29 kunstwerken te bezichtigen, waarvan er meerdere specifiek voor de tentoonstelling werden gemaakt. Ongeveer 4.000 mensen bezochten de tentoonstelling.

Praktisch

Data

De volgende Triënnale vindt wellicht plaats in 2021. Meer informatie volgt.

 

Concept

De Triënnale omvat buiten de tentoonstelling zelf, meerdere luiken:

  • een wetenschappelijk symposium
  • een activiteitenluik voor de patiënten (via Kunstencentrum De Loods)
  • een educatief project voor middelbare scholen
  • een kinderroute met leuke opdrachten

 

Publicaties

Bij elke Triënnale werd zowel een wandelgids als een catalogus uitgegeven. Deze zijn verkrijgbaar bij het UPC Duffel.

 

Over ons

UPC Duffel streeft als één van de grootste Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen naar kwalitatieve zorg op maat.

Jaarlijks nemen we ongeveer 2.600 volwassenen met een psychiatrische problematiek op. Als gespecialiseerd centrum zorgen we voor zowel acute (crisis)opvang en behandeling als zorg op (middel)lange en lange termijn.

Kunstencentrum De Loods wil mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, die zich artistiek wensen te ontplooien, maar die in het reguliere kunstcircuit niet terecht kunnen, kansen geven.