Elke patiënt die het wenst en die toestemming krijgt van de arts heeft de mogelijkheid om bezoekers te ontvangen in het UPC Duffel.

Uw bezoekmoment vindt bij voorkeur plaats in de open lucht, op of buiten het domein. Bezoek in de gebouwen kan onder bepaalde voorwaarden. 

Bezoek in open lucht (op of buiten het domein).
Als de patiënt bezoek mag ontvangen in open lucht, ontmoet u elkaar op of buiten het domein. Patiënten mogen meerdere bezoekers per week ontvangen en dit op meerdere momenten per week (aantal contacten in totaal cfr. richtlijn overheid). 

Bezoek op de afdeling 
Op enkele afdelingen (Opname 1, Atlas 1, Atlas 2, Sophia 1 en Sophia 3) zijn er vaste bezoekmomenten tijdens de week. Een geschikt wordt op voorhand afgesproken tussen patiënt en de afdeling.

U dient zich voor het bezoek aan te melden aan de afdeling waar de patiënt verblijft. Daar zal men uw gegevens registreren. U kan dit document onderaan deze pagina downloaden, reeds invullen en gehandtekend meebrengen om tijd te winnen. 

Er kan 1 bezoeker (eventueel met 1 begeleider (taal, mobiliteit, ...)) per keer langskomen op vastgestelde tijdstippen en mogelijk meerdere keren per week, afhankelijk van de afdeling.  Per bezoek mag er een andere bezoeker komen. Op sommige afdelingen is het toegelaten kort bezoek van kinderen op de afdeling te krijgen (bv. om de kamer te tonen). De patiënt kan een bezoekmoment aanvragen op zijn/haar afdeling en zo met u verdere afspraken maken.

Op elk van de locaties binnen voorzien we een opstelling die de nodige fysieke afstand houdt. We vragen u om de opstelling niet aan te passen. Handontsmettingsmiddel stellen we ter beschikking en we vragen u dit te gebruiken bij aankomst, bij start van het bezoek en na afronding daarvan. We vragen u tijdens het gehele bezoek een mondmasker te dragen. Tijdens het gesprek mag u het mondmasker afnemen op voorwaarde dat u neerzit en minstens 1,5 meter afstand houdt. Het mondmasker mag een stoffen mondmasker zijn. 

Fysiek contact is bij het bezoek jammer genoeg niet mogelijk.

We vragen u om niet op bezoek te komen wanneer u zich ziek voelt of in contact kwam met een covid-19 patiënt. 

We hopen dat we u en uw familielid met deze bezoekmogelijkheid een kracht en moed kunnen bieden in deze bijzondere tijden. We danken u voor uw flexibiliteit en inspanningen. Samen kunnen we goede zorg bieden voor onze patiënten.

Hieronder vindt u de belangrijkste instructies nog eens op een rijtje om het bezoek voor iedereen veilig te laten verlopen.

Kom op tijd

Meld u aan op de afdeling (bij bezoek in een gebouw) 

Voorzie een mondmasker 

Bewaak uw handhygiëne 

Bewaar afstand 

Ziek? Informeer ons

Documenten voor bezoekers 

Hier vind je een brochure van Zorgnet-Icuro rond de maatregelen die je best neemt als je op bezoek gaat in een GGZ-voorziening. 

Downloaden

Nuttige linken