Door de richtlijnen van de overheid rond het coronavirus hebben wij een aantal maatregelen genomen die voor u en uw familielid/naaste van belang zijn, zoals de beperking van het bezoek. We beseffen dat deze maatregelen zowel voor u als voor uw familielid of naaste een grote impact hebben.

Vanaf maandag 11 mei 2020 zullen gefaseerde ontmoetingsmomenten mogelijk zijn, rekening houdend met de nodige veiligheidsmaatregelen. Elke patiënt die het wenst en die toestemming krijgt van de arts heeft de mogelijkheid om 1 bezoeker per week uit te nodigen voor een bezoekmoment in het UPC Duffel. Per week kan er een andere bezoeker komen maar het moet steeds iemand uit dezelfde bubbel zijn. Helaas kunnen we geen kinderen op bezoek ontvangen. De patiënt kan een bezoekmoment aanvragen op zijn/haar afdeling en zo met u verdere afspraken maken.

Per afdeling zijn er vaste bezoekmomenten tijdens de week. Om het praktisch mogelijk te maken dat elke patiënt bezoek kan ontvangen, kan het bezoekmoment maximum 30 minuten duren.

Wanneer u een afspraak hebt voor een bezoekmoment meldt u zich aan bij de receptie van het UPC Duffel. Daar zal u ontvangen worden en zal een medewerker u informeren over de locatie van het bezoekmoment. Afhankelijk van de locatie waar het bezoek doorgaat, is het mogelijk dat een medewerker u naar de bezoeklocatie begeleidt. Om een vlotte gang van zaken te garanderen vragen we u om stipt op tijd aanwezig te zijn, zo mist u ook geen kostbare tijd voor het bezoek.

Uw bezoekmoment vindt plaats in een van de gebouwen op het domein van het UPC Duffel. Op elk van de locaties voorzien we een opstelling die de nodige fysieke afstand houdt. We vragen u om de opstelling niet aan te passen. Handontsmettingsmiddel stellen we ter beschikking en we vragen u dit te gebruiken bij aankomst, bij start van het bezoek en na afronding daarvan. Fysiek contact is bij het bezoek jammer genoeg niet mogelijk. We vragen u om zelf een mondmasker mee te nemen. We vragen u om niet op bezoek te komen wanneer u zich ziek voelt.

We hopen dat we u en uw familielid met deze bezoekmogelijkheid een kracht en moed kunnen bieden in deze bijzondere tijden. We danken u voor uw flexibiliteit en inspanningen. Samen kunnen we goede zorg bieden voor onze patiënten.

Hieronder vindt u de belangrijkste instructies om het bezoek voor iedereen veilig te laten verlopen.

Kom op tijd

  • De bezoekmomenten hebben een strak schema, om voldoende tijd te voorzien voor zowel het bezoekmoment, de begeleiding en de ontsmetting na het bezoek. We vragen u daarom om stip op tijd aanwezig te zijn aan de receptie, op het uur van uw afspraak. We vragen u ook de instructies van onze medewerkers te volgen en het bezoek af te ronden op het moment u daartoe verzocht wordt.

Voorzie een mondmasker

  • We vragen u om zelf een mondmasker te voorzien dat u ophoudt voor en na het bezoek, zolang u zich op het domein van UPC Duffel bevindt. Tijdens het gesprek mag u het mondmasker afnemen op voorwaarde dat u minstens 1,5 meter afstand houdt. Het mondmasker mag een stoffen mondmasker zijn.

Meld u aan bij de receptie

  • Er zal u gevraagd worden om uw gegevens te noteren. Daarnaast zal er u gevraagd worden om een document te ondertekenen dat u akkoord gaat met de bezoekregels die in dit document beschreven staan. Daarmee geeft u uw engagement om samen met ons het bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bewaak uw handhygiëne

  • Wij voorzien handontsmetting voor u aan de receptie en in het bezoeklokaal. Maak hier a.u.b. gebruik van bij uw aankomst aan de receptie, voor de start van het gesprek en voor u het gespreklokaal verlaat.

Bewaar afstand

Jammer genoeg moeten we in deze periode nog steeds afstand houden van elkaar. Bewaak 1,5 meter afstand van de persoon die u bezoekt, andere patiënten, andere bezoekers en onze medewerkers.

Ziek? Informeer ons

  • Heeft u in de 5 dagen voor het geplande bezoek ziektesymptomen gehad die kunnen wijzen op COVID-19, zoals: koorts, hoesten, niezen, onwel voelen…? Of bent u in de afgelopen 14 dagen getest op COVID-19 en was de uitslag positief? Dan is bezoek jammer genoeg niet mogelijk. 

Documenten voor bezoekers 

Nuttige linken