Vrijwilligerswerking  ‘ Veer

Psychiatrisch Centrum

Stationsstraat 22 C -2570 Duffel – tel : 015/30.40.30


 

Waar?

’t Veer coördineert het vrijwilligerswerk van :

  • Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel, Stationsstraat 22C, 2570 Duffel. www.pz-duffel.be
  • Psychiatrisch Verzorgingstehuis Schorshaegen, Mechelsebaan 220, 2570 Duffel en
  • Kerselaarlaan 23, 2220 Heist-Op-Den-Berg.  www.pvt-duffel.be
  • Este, Kerkstraat 44, 2570 Duffel. www.bw-este.be.
  • Kunstencentrum De Loods, via Facebook.

 

Hoe?

Er zijn verschillende mogelijkheden om je in te zetten als vrijwilliger.  Wij proberen je vraag als vrijwilliger te koppelen aan de specifieke noden van de patiënten/bewoners.

 

 

Soorten vrijwilligerswerk

Bezoekvrijwilliger

Je bezoekt regelmatig een patiënt/bewoner en bouwt er een band mee op.  De invulling van de bezoeken kan heel verschillend zijn, gaande van een praatje maken tot het samen ondernemen van activiteiten.

 

Cafetaria-vrijwilliger

Je werkt mee in de cafetaria van het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Schorshaegen of in ontmoetingshuis “De Passant”.

 

Groepsvrijwilliger

Je ondersteunt  patiënten/bewoners of biedt zelfstandig  een vormende/ontspannende activiteit aan in kleine groep.

 

Gelegenheidsvrijwilliger

Je steekt occasioneel een handje toe bij feesten of uitstappen.

 

Vrijwilliger in kunstencentrum : “De Loods”

Je houdt “De Loods” open tijdens workshops en tentoonstellingen en helpt bij verschillende taken:

onthaal van deelnemers en kunstenaars, suppoostfunctie,  bediening van dranken, zorg voor de lokalen.  

 

Logistiek vrijwilliger

Je ondersteunt de  medewerkers op afgesproken  momenten bij vervoerstaken, ontspannende activiteiten, huishoudelijke taken.

 

Vrijwilliger pastorale dienst

Je begeleidt patiënten naar de eucharistieviering op zondagvoormiddag.

 

 

Wat mag je verwachten?

Waardering en respect voor uw inzet

Ondersteuning bij de uitvoering van de taken

Ontmoetings- en vormingsmomenten met de andere vrijwilligers

Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor eventuele schade opgelopen tijdens, en op de weg van en naar, het vrijwilligerswerk

Een medewerkerskaart die een aantal financiële voordelen biedt

Een verplaatsings- en onkostenvergoeding

 

Wat verwachten wij?

Uw engagement

Open communicatie en een respectvolle houding

Motivatie om een meerwaarde te bieden.

 

Contact

Spreekt vrijwilligerswerk je aan, neem vrijblijvend contact met :

Ellen Schoenmakers, coördinator ’t Veer

Tel. 015/30.48.12

E-mail : ellen.schoenmakers@emmaus.be