HET KLAVERBLAD

Wat:
Het Klaverblad is een ontmoetings- en activiteitencentrum verbonden aan het psychiatrisch centrum in Duffel. Het is een samenwerkingsverband  tussen PZ Duffel, PVT Schorshaegen en Este. Het  biedt  laagdrempelige en vlot toegankelijke activiteiten gericht op zorg, ontmoeten en ondernemen. Ondernemen richt zich zowel op vlak van persoonlijke groei  als vrije tijd. Arbeidsgerichte activiteit situeert zich vooral in de locatie Klimop en De Spie. Ondersteuning in uitbouwen van een zinvolle dagbesteding  kan in dagactiviteitencentrum ’t Vlot in Mechelen en ontmoetingshuis De Passant in Duffel.
Het is een plek waar je andere mensen met een psychische kwetsbaarheid kan ontmoeten, waar je rustig een koffie kan drinken en de krant lezen, waar je terecht kan voor een babbel bij de begeleiders, waar je ondersteuning kan krijgen bij sociale vragen, waar je kan deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Het vrijetijdsaanbod bestaat uit sport, creatief atelier, schaken, uitstappen,…  Je kan er vaardigheden aanleren zoals werken met computer, openbaar vervoer gebruiken, koken, naaien... Als je graag terug wil gaan werken of een opleiding volgen of vrijwilligerswerk doen, kan je gebruik maken van arbeidstraining op maat of van de dienst vrije tijd. Er wordt samengewerkt met de gemeente en bedrijven in de buurt om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij het gewone verenigingsleven en de samenleving.

Voor wie:
Het Klaverblad richt zich tot volwassenen met langdurige psychiatrische problemen en mensen met een psychische kwetsbaarheid die moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij.

Waar:
Centrale locatie en ontmoetingsruimte in gebouw 4 van PZ Duffel (eerste verdiep van Klimop). Sommige activiteiten gaan door in ruimtes van PZ en PVT of in De Passant.

Hoe lid worden:
Lidmaatschap kan na een wegwijsgesprek bij Chris De Bock op woensdag en vrijdag tussen 10 en 16 uur. Op voorhand een afspraak maken op het nummer 0470 20 51 86 of 015 30 46 36.

Het lidgeld voor 2018 bedraagt

- € 10 van januari tot juni
- € 10 van juli tot december

U kan het aanvraagformulier op 2 manieren invullen:
-U kan de digitale versie hier downloaden, op je computer invullen en vervolgens doormailen.
-U kan de af te printen versie hier downloaden, afprinten en vervolgens op papier invullen.


Verdere info:
Via telefoonnummer 0470 20 51 86.
Via e-mailadres het.klaverblad@emmaus.be
Via Christian Verschelden, coördinator Het Klaverblad 015 30 48 30.