Jobstudent/vakantiewerk

De personeelsdienst verzamelt momenteel de aanvragen voor vakantiewerk in de zomermaanden (juli – augustus- september). Voor een vlotte planning van de inzet van studenten en omdat we alle studenten zo snel mogelijk willen informeren of ze al dan niet weerhouden zijn, is het belangrijk om duidelijke datum afspraken te communiceren.

- Jaarlijks aantal toegelaten uren: 475 arbeidsuren,
- Studentencontract tot 12 maanden,
- Slechts één enkele solidariteitsbijdrage.


Het aantal dagen dat studenten jaarlijks binnen de regeling van de studentenarbeid kunnen presteren, wordt opgetrokken tot 475 arbeidsuren, gespreid over het hele jaar.


Sinds 2012 kan een student i.p.v. zes maanden ook met een studentenovereenkomst van twaalf maanden bij dezelfde werkgever worden tewerkgesteld. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat een student voor één weekenddag gedurende het hele jaar of gedurende de twee volledige zomermaanden wordt tewerkgesteld.


Waar in het verleden de solidariteitsbijdrage wijzigde naargelang de student tewerk gesteld werd tijdens de zomermaanden dan wel tijdens de rest van het kalenderjaar, wordt er vanaf 1 januari 2012 gewerkt met één percentage dat gedurende het hele kalenderjaar hetzelfde blijft, namelijk 8,13%. Deze 8,13% bestaat uit 5,43% ten laste van de werkgever (bovenop het loon) en 2,71% ten laste van de student (inhouding op het brutoloon).


Nieuw
!  Specifiek voor Hoteldiensten (schoonmaak-, linnen- en voedingsdienst): bij aanvragen om in juli, augustus, september te werken moeten de studenten minimum 14 aaneensluitende dagen beschikbaarheid opgeven.


Hierna vinden jullie de uiterste datums voor elke fase in deze procedure
- Fase 1 : tegen 01/03 moeten alle sollicitaties voor de zomermaanden binnen zijn op de personeelsdienst.
- Fase 2 : tegen 15/03 maken de betrokken planners hun planning van studenten tijdens de zomermaanden.
- Fase 3 : tegen 01/04 zal de personeelsdienst alle niet weerhouden kandidaten schriftelijk verwittigen.
- Fase 4 : tegen 07/04 zullen ook de weerhouden kandidaten aangeschreven worden.


Aanvragen die binnenkomen na 01/03 zullen niet meer opgenomen worden in de keuzemogelijkheden voor planners/directieleden.


Gelieve dit Word-formulier op te slaan op uw computer. U kan het daarna invullen en doorsturen via onderstaande knoppen.


Gelieve maar één keer op de knop 'Verzenden' te klikken. Het kan enkele seconden duren vooraleer het document effectief verzonden is.