Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) tekenden op 25 januari 2011 een samenwerkingsovereenkomst en werden vervolgens erkend als associatie ‘Universitaire Opleidingsdienst Psychiatrie’ bij de overheid.

Via een koninklijk besluit van 20 september 2012 werd deze Universitaire Opleidingsdienst van de associatie erkend als Universitaire Dienst.

Dankzij deze erkenning werd de academisering van het PZ Duffel een feit.

 

Academisering

De academisering van ons ziekenhuis berust op 3 pijlers:

1.       Onderzoek (Zie link)

Wetenschappelijk onderzoek binnen het PZ Duffel, zowel door internen als door externen, wordt uitgevoerd, aangemoedigd en ondersteund door de universitaire dienst. 

 

2.       Opleiding en onderwijs (Zie link)

Opleiding van Arts Specialisten en onderwijs aan toekomstige artsen, psychologen, verpleegkundigen,… wordt gefaciliteerd. We organiseren onderwijsactiviteiten, en we stellen ons open als opleidingsplaats en stageplaats.

 

3.       Zorg

Drie afdelingen binnen ons ziekenhuis hebben sinds 2013 elk 30 universitaire bedden. De drie afdelingen zijn omgevormd tot academische werkplaatsen. Dit betekent dat we het klinisch werk koppelen aan wetenschappelijk onderzoek. De kliniek voedt de wetenschap en omgekeerd.

Deze 3 pijlers vormen samen de basis van een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk onderbouwde zorg, ingebed in een evoluerende maatschappij.