Wij zijn een professioneel & universitair opname- en behandelcentrum in een groene omgeving tussen Antwerpen en Mechelen.

Ons centrum bestaat uit:

  • een Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel,
  • een initiatief Beschut Wonen Este,
  • het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Schorshaegen.

Samen maken wij deel uit van de groep Emmaüs, een christelijke vereniging voor gezondheids- en welzijnszorg, die meerdere voorzieningen uitbaat in de provincie Antwerpen.

Als gespecialiseerd diensten- kennis- en opleidingscentrum bieden wij zowel acute (crisis)opvang en behandeling als zorg op middellange en lange termijn aan volwassenen met psychiatrische problemen in voltijdse hospitalisatie, poliklinische raadpleging, dagbehandeling, beschut wonen of psychiatrische verzorging.