Ons ziekenhuis en al onze medewerkers:

  • Respecteren de patiënten en bevorderen hun zelfstandigheid en ontwikkeling
  • Hebben oog voor de familiale en sociale omgeving waarin de patiënten leven
  • Bieden een ruim en intensief behandelingsaanbod
  • Beogen zorg op maat zowel in de aard als in de duur van de behandeling
  • Bieden specialistische zorg in teamverband met onderling overleg
  • Beogen maximale maatschappelijke reïntegratie
  • Werken samen met andere partners in de geestelijke gezondheidszorg

Brochure 'Waar wij voor staan'