Christelijk geloof

Ons ziekenhuis is een christelijk ziekenhuis. Onze pastorale dienst geeft u de kans om deze geloofsovertuiging actief te belijden.
U kan de pastorale dienst bereiken op het nummer: 015 30 4933.


Andere geloofsovertuiging

We staan ook open voor mensen met een andere geloofsovertuiging. U hebt immers het recht op de morele of religieuze begeleiding naar keuze en u kunt bezoek vragen van een bedienaar van uw godsdienst of van een vrijzinnig moreel consulent.

Informatie hierover kan u op de afdeling vragen.