Medisch dossier

  • Bij aanvang van de opname wordt er een medisch dossier opgemaakt. Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel werkt met één dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is deels elektronisch, deels op papier en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en paramedici (sociaal werkers, kinesisten, psychologen,...). Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen voor uw zorg instaan. Zo draagt het patiëntendossier bij tot een veilige, kwaliteitsvolle en efficiënte zorg en is het in overeenstemming met de wet op de patiëntenrechten. U hebt recht om uw dossier in te kijken of om informatie op te vragen uit het medisch dossier ter informatie voor uzelf of voor de huisarts, verzekeringsmaatschappij,... Deze informatie kan opgevraagd worden door het formulier (zie rechts bovenaan de pagina) ingevuld en ondertekend te bezorgen aan het medisch secretariaat. Meer informatie vind je op dit formulier.

 

Meer algemene info vindt u in onze algemene brochure