In ons ziekenhuis rekenen we géén kamer- of ereloonsupplementen voor een éénpersoonskamer.

De ziekenhuisfactuur omvat 4 onderdelen:

  1. Verblijfskosten:  Het ziekenfonds betaalt een deel van uw hospitalisatiekosten rechtstreeks aan het ziekenhuis (mits u in regel bent). Het overige deel moet u zelf betalen. Dit bedrag varieert naargelang uw aansluitingsstatuut bij uw ziekenfonds, het al dan niet ten laste hebben van personen, de duur van de hospitalisaties en het tempo waarin ze elkaar opvolgen, de aard (kenletter) van de afdeling waar u verblijft. Het persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald en is hetzelfde voor alle psychiatrische ziekenhuizen.

  2. Geneesmiddelen: Voor geneesmiddelen rekenen we een forfaitair bedrag van € 0,80 per hospitalisatiedag. Niet-terugbetaalbare specialiteiten kunnen apart aangerekend worden.

  3. Honoraria: afhankelijk van het aansluitingsstatuut bij uw ziekenfonds betaalt u een remgeld (het gedeelte dat u zelf moet betalen) op de vergoeding van de artsen.

  4. Diverse persoonlijke kosten: bv. kapper, was, deelname aan georganiseerde vrijetijdsactiviteiten, persoonlijke bestellingen.

 

De facturen worden opgesteld op maandbasis. De eerste factuur ontvangt u in de tweede maand na de opnamedatum.
Voor alle vragen over de kosten en betalingen kan u terecht bij de maatschappelijk assistent van de afdeling waar u verblijft. U kan ook altijd de dienst facturatie contacteren voor meer info op het telefoonnummer 015 30 45 20.