Opname

  • Ons ziekenhuis is 24/24 bereikbaar via het nummer 015 30 40 30.
  • Opnames gebeuren best na verwijzing door een arts, een ziekenhuis of een andere hulpverlener en worden telefonisch gepland. Als hulpverleners vooraf op de hoogte zijn, kunnen we de opname & het opnamegesprek immers vlotter organiseren.
  • Niet dringende opnames vinden bij voorkeur plaats tijdens de kantooruren.
  • Voor dringende opnames buiten de kantooruren contacteren we de psychiater van wacht via de receptie: 015 30 40 30.


Onthaal

  • Wij nodigen u uit voor een opnamegesprek, waarin we administratieve gegevens, de verschillende aspecten van uw leefsituatie en uw verwachtingen in verband met uw verblijf overlopen. Op basis van dit gesprek zullen we u naar de meest geschikte afdeling verwijzen.
  • De gegevens uit bovenstaand gesprek komen in uw dossier en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Elke hulpverlener is gebonden door het beroepsgeheim. Als u geen bezwaar maakt kunnen we ook familieleden en vrienden bij de opname en de behandeling betrekken.
  • Een medewerker maakt u wegwijs op de afdeling en geeft u de kans om allerlei vragen van praktische aard te stellen.
  • U krijgt een brochure van de afdeling met daarin ook de huisregels. Dat zijn een aantal regels met betrekking tot het samenleven op de afdeling waar u verblijft. Indien u dit wenst kunnen we de afdelingsbrochure samen met u overlopen.
  • Een multidisciplinair team staat in voor de begeleiding en behandeling : psychiater, hoofdverantwoordelijke van de afdeling, maatschappelijk assistent, psycholoog, verschillende therapeuten en verpleegkundigen. Zij worden aan u voorgesteld in de loop van de eerste week.
  • Samen met u maken we een behandelplan. Rekening houdend met de redenen van uw opname, de vragen en de doelen die u heeft, uw interesses en voorkeuren én onze mogelijkheden plannen we een aantal activiteiten. Deze kunnen verschillen van persoon tot persoon. Activiteiten worden in een overzichtelijk weekprogramma uitgeschreven.