Ombudspersoon

Als u problemen of bemerkingen hebt bij bepaalde aspecten van uw verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis, beschut wonen of het psychiatrisch verzorgingstehuis, dan kunt u daarover steeds praten met uw hoofdverantwoordelijke, de maatschappelijk werker van uw afdeling en/of de directie. Een goed gesprek kan soms al veel oplossen.


Voor schriftelijke klachten kunt u het klachtenformulier gebruiken dat u in uw onthaalbrochure vindt.


Als u het echter moeilijk vindt om zelf met de betrokken personen naar een oplossing te zoeken, dan kan u contact nemen met een externe ombudspersoon, die niet als werknemer aan het ziekenhuis verbonden is. Zij is tewerkgesteld bij de vzw Oggpa (Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen):


Lou Hamdaoui, tel. 0468 11 71 91 of 03 609 33 45 (elke werkdag van 9u. tot 17u.)
Haagbeuklei 12, 2610 Wilrijk
lou.hamdaoui@oggpa.be
www.oggpa.be
www.ombudsfunctieggz.be


Elke vrijdagvoormiddag is zij aanwezig van 9u. tot 12.00u (met een open spreekuur van 11u. tot 12u.)
Haar bureel bevindt zich in het administratiegebouw (lokaal G01.0.012).


Het huishoudelijk reglement van de ombudsfunctie vindt u hier.


De beschrijving van de procedure interne klachtenbehandeling vindt u hier.


Patiëntenrechten

Sedert 22 augustus 2002 is er een wet betreffende “De rechten van de patiënt". De wet onderscheidt:

  1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening.
  2. Recht op de vrije keuze van zorgverlener.
  3. Recht op informatie over uw gezondheidstoestand.
  4. Recht op toestemming tot behandeling of onderzoek.
  5. Rechten met betrekking tot uw patiëntendossier.
  6. Recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
  7. Recht op klachtenbemiddeling.


Voor verdere informatie kan u de brochure 'Patiëntenrechten - een uitnodiging tot dialoog' en de website van de overheid raadplegen.