Ervaart u (ernstige) psychische problemen?

Als gespecialiseerd diensten- kennis- en opleidingscentrum bieden wij zowel acute (crisis)opvang en behandeling als zorg op middellange en lange termijn aan volwassenen met psychiatrische problemen in voltijdse hospitalisatie, poliklinische raadpleging, dagbehandeling, beschut wonen of psychiatrisch verzorgingstehuis.

Al onze medewerkers:

  • Respecteren patiënten en bevorderen hun zelfstandigheid en ontwikkeling.
  • Hebben oog voor de familiale en sociale omgeving waarin patiënten leven.
  • Bieden een ruim en intensief behandelingsaanbod.
  • Beogen maatwerk zowel in de aard als in de duur van de behandeling.
  • Bieden specialistische zorg in teamverband met onderling overleg.
  • Beogen maximale maatschappelijke reintegratie.
  • Werken samen met andere partners in de geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie in verband met beroepsgeheim en hulpverlening vindt u hier.