De bezoekuren verschillen per afdeling omdat elke afdeling een eigen behandel- en dagprogramma heeft. De bezoekuren vindt u daarom in de verschillende afdelingsbrochures.


Gelieve deze te vragen op de afdeling zelf.