Zorgprogramma Verslaving

Het zorgprogramma verslaving richt zich tot volwassenen met een verslavingsproblematiek (alcohol, drugs, medicatie, gokken,…), eventueel in combinatie met een beperkte psychiatrische kwetsbaarheid. Een verslaving ontstaat geleidelijk aan. Dat maakt het vaak moeilijk om te merken of en in welke mate de drank, drugs, medicijnen of gokken de controle overnemen.
Een verslaving heeft een lichamelijk en een psychisch aspect. Een verslaving kan ook in de hand gewerkt worden door een onderliggende psychische kwetsbaarheid.


Behandeltraject

Het zorgdepartement staat voor kwalitatieve zorgverlening in een waaier van gespecialiseerde behandelingen.
U werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.

De behandeling in ons ziekenhuis vertrekt vanuit een bio- psycho- sociale aanpak.
De behandeling begint meestal met ontwenning: afkicken gebeurt steeds onder begeleiding. In een aantal gevallen geven we medicijnen die ervoor zorgen dat de afkickverschijnselen minder zwaar zijn. Andere middelen, zoals Antabuse bij alcoholverslaving, kunnen helpen om terugval te voorkomen.  Welke behandeling u ook volgt, ze werkt alleen als u echt gemotiveerd bent om te stoppen. 

Uw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met uw behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijgt u een aanpak op maat.

We vertrekken hierbij zoveel mogeijk vanuit de herstelvisie.  Die vertrekt van de idee dat hulpverlening zicht moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.

De zorgverlening in PZ Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid. Als universitaire dienst organiseert PZ Duffel wetenschappelijk onderzoek en biedt stageplaatsen aan alle psychiaters in opleiding van het UA. Op die manier dichten we de kloof tussen wetenschap, opleiding en praktijk. 

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder uw toestemming.

 

Ons ziekenhuis heeft twee afdelingen in het zorgprogramma verslaving

Déclick 1 en Déclick 2
Deze afdelingen richten zich tot volwassenen met een verslavingsproblematiek (alcohol en/of medicatie), eventueel in combinatie met een beperkte psychiatrische kwetsbaarheid.
- Psychiater: dr. Eric Ceysens
- Hoofdverantwoordelijke Déclick 1: Johan Uten
- Hoofdverantwoordelijke Déclick 2: Katrijn Olaerts
- Psycholoog: Sammy De Voegt – Ann Michiels
- Maatschappelijk werker: Sanne Fierens - Pim Verberckmoes

 

Meer informatie vind je binnenkort in de folder per zorgprogramma.