Zorgprogramma Stemming

Het zorgprogramma stemming richt zich tot volwassenen met een depressieve kwetsbaarheid of met een manisch depressieve kwetsbaarheid (ook wel bipolaire kwetsbaarheid genoemd). In het eerste geval is er sprake van lusteloosheid en negatieve, sombere gedachten. In het tweede geval is er enerzijds sprake van lusteloosheid en negatieve gedachten en anderzijds van (extreem) opgewekte periodes vol energie.

Behandeltraject

Het zorgdepartement staat voor kwalitatieve zorgverlening in een waaier van gespecialiseerde behandelingen.
U werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.

De behandeling in dit programma is er op gericht om de stemming stabiel te krijgen en aanleren van manieren om zelf greep te krijgen op de stemmingswisselingen.

Uw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met uw behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijgt u een aanpak op maat.

We vertrekken hierbij vanuit de herstelvisie.  Die vertrekt van de idee dat hulpverlening zicht moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.

De zorgverlening in PZ Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid. Als universitaire dienst organiseert PZ Duffel wetenschappelijk onderzoek en biedt stageplaatsen aan alle psychiaters in opleiding van het UA. Op die manier dichten we de kloof tussen wetenschap, opleiding en praktijk. 

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder uw toestemming.


Ons ziekenhuis heeft drie afdelingen in het zorgprogramma Stemming.

Stemming  1
De afdeling richt zich op volwassenen met stemmingsproblemen (depressieve problemen).
- Psychiater: dr. Carmen De Grave
- Hoofdverantwoordelijke: Merel Parée (contactpersoon)
- Psycholoog: Birgit Verhoeven
- Maatschappelijk werker: Veerle Speelman en Ellen Pelgrims

Stemming 2
De afdeling richt  zich op volwassenen met bipolaire problematiek (manisch depressieve problemen).
- Psychiater: dr. Bernard Sabbe
- Hoofdverantwoordelijke:  Michiel Manteleers
- Psycholoog: Lieve Beheydt – Samira El Faryani
- Maatschappelijk werker: Ellen Robidet  en Veerle Speelman

Stemming 3
Deze afdeling begeleidt mensen met depressieve en bipolaire problematieken in dagbehandeling.
- Psychiater: dr. Carmen De Grave
- Hoofdverantwoordelijke:
- Psycholoog: Evelien Vanbeveren
- Maatschappelijk werker: Ellen Pelgrims

 

Bekijk hier de folder van het zorgprogramma Stemming