Zorgprogramma Psychose

Een psychose duidt op een verstoorde functie van de hersenen. Iemand die een psychose heeft, heeft een andere beleving van de realiteit. Dat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld door schizofrenie, een bipolaire stoornis of een andere ziekte die de hersenen aantast. Een psychose kan ook een reactie zijn op een ingrijpende gebeurtenis of situatie. Ook druggebruik kan de hersenen in de war brengen en een psychose veroorzaken. Meestal doet een eerste psychose zich voor rond de leeftijd van 20 jaar.

Behandeltraject

Het zorgdepartement staat voor kwalitatieve zorgverlening in een waaier van gespecialiseerde behandelingen.
U werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.

De behandeling richt zich op het verminderen en/of verdwijnen van de psychotische verschijnselen.

In eerste instantie zijn medicijnen vaak belangrijk. Het zorgt ervoor dat wanen en hallucinaties verminderen en zelfs wegblijven. De behandeling is ook gericht op leren kalmeren en vermijden van stress. Vaak is een tijdelijke opname nodig. Cognitieve gedragstherapie kan helpen als iemand na een psychose last blijft houden van wanen of stemmen. Cognitieve gedragstherapie is een therapie waarbij iemand zijn eigen gedachten actief onderzoekt en oefent met moeilijke situaties.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vormt de leidraad van behandeling binnen het Psychose zorgprogramma. ACT is een evidence-based benadering van psychose met herstel ondersteunende principes. Bij deze gedragstherapie, gebaseerd op acceptatie, gaat men ervan uit dat niet de inhoud van gedachten hoeft te veranderen om tot verandering te komen, maar onze houding tegenover gedachten. D.w.z. dat men met ACT leert om zich niet meer te laten leiden door die gedachten.

Uw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met uw behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijgt u een aanpak op maat.

We vertrekken hierbij vanuit de herstelvisie.  Die vertrekt van de idee dat hulpverlening zicht moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.

De zorgverlening in PZ Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid. Als universitaire dienst organiseert PZ Duffel wetenschappelijk onderzoek en biedt stageplaatsen aan alle psychiaters in opleiding van het UA. Op die manier dichten we de kloof tussen wetenschap, opleiding en praktijk. 

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder uw toestemming.

 

Ons ziekenhuis heeft drie afdelingen in het zorgprogramma psychose.

Atlas 1
De afdeling richt zich tot volwassenen met een (sub)acute psychotische problematiek. Op deze afdeling ligt de nadruk op stabilisatie van een crisis, diagnostiek en kortdurende behandeling.
- Psychiater: dr. Stéphane Pirsoul
- Hoofdverantwoordelijke: Dirk Opdebeeck
- Psycholoog: Jeroen Janssen
- Maatschappelijk werker: Liesanne De Ceuster, Marjan De Swert en Johan Verhoeyen

Atlas 2
Op deze afdeling ligt de nadruk op structurerende behandeling.
- Psychiater: dr. Frans Vandendriessche
- Hoofdverantwoordelijke: Dirk Stroobants
- Psycholoog: Sarah Boddewyn
- Maatschappelijk werker: Liesanne De Ceuster, Marjan De Swert en Johan Verhoeyen

Atlas 3
Deze afdeling richt zich op psychosegevoelige personen met een complexe en meer langdurige zorgvraag
- Psychiater: dr. Frans Vandendriessche
- Hoofdverantwoordelijke: Tina Sijmons
- Psycholoog: Dieter De Grave
- Maatschappelijk werker: Liesanne De Ceuster, Marjan De Swert en Johan Verhoeyen


Meer informatie vind je binnenkort in de folder per zorgprogramma.