Zorgprogramma Psychose

Een psychose duidt op een verstoorde functie van de hersenen. Iemand die een psychose heeft, heeft een andere beleving van de realiteit. Dat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld door schizofrenie, een bipolaire stoornis of een andere ziekte die de hersenen aantast. Een psychose kan ook een reactie zijn op een ingrijpende gebeurtenis of situatie. Ook druggebruik kan de hersenen in de war brengen en een psychose veroorzaken. Meestal doet een eerste psychose zich voor rond de leeftijd van 20 jaar.

Behandeltraject

Het zorgdepartement staat voor kwalitatieve zorgverlening in een waaier van gespecialiseerde behandelingen.
U werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.

De behandeling richt zich op het verminderen en/of verdwijnen van de psychotische verschijnselen.

In eerste instantie zijn medicijnen vaak belangrijk. Het zorgt ervoor dat wanen en hallucinaties verminderen en zelfs wegblijven. De behandeling is ook gericht op leren kalmeren en vermijden van stress. Vaak is een tijdelijke opname nodig. Cognitieve gedragstherapie kan helpen als iemand na een psychose last blijft houden van wanen of stemmen. Cognitieve gedragstherapie is een therapie waarbij iemand zijn eigen gedachten actief onderzoekt en oefent met moeilijke situaties.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vormt de leidraad van behandeling binnen het Psychose zorgprogramma. ACT is een evidence-based benadering van psychose met herstel ondersteunende principes. Bij deze gedragstherapie, gebaseerd op acceptatie, gaat men ervan uit dat niet de inhoud van gedachten hoeft te veranderen om tot verandering te komen, maar onze houding tegenover gedachten. D.w.z. dat men met ACT leert om zich niet meer te laten leiden door die gedachten.

Uw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met uw behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijgt u een aanpak op maat.

We vertrekken hierbij vanuit de herstelvisie.  Die vertrekt van de idee dat hulpverlening zicht moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.

De zorgverlening in PZ Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid. Als universitaire dienst organiseert PZ Duffel wetenschappelijk onderzoek en biedt stageplaatsen aan alle psychiaters in opleiding van het UA. Op die manier dichten we de kloof tussen wetenschap, opleiding en praktijk. 

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder uw toestemming.

Familiewerking

Vanaf eind september 2018 gingen wij weer van start met de familieavond van de psychosezorglijn, bedoeld voor familieleden van patiënten die opgenomen zijn op Atlas 1, Atlas 2 of Atlas 3.

 

Deze avonden zijn bedoeld om u meer informatie te verschaffen over de diagnose van uw familielid en tips mee te geven voor het omgaan met hen en hun problematiek. Het contact met lotgenoten kan bovendien een bron van  ondersteuning zijn. Ook aan de zelfzorg van de familie besteden wij graag aandacht.

Omdat u op deze avonden in contact komt met medewerkers van de afdeling waar u familielid verblijft, hopen wij dat het voor u gemakkelijker wordt om een vertrouwensband met hen op te bouwen.

 

Omwille van privacy redenen kunnen we op deze avonden niet ingaan op individuele casussen. Hiervoor kunt u wel altijd een afspraak maken met de afdelingsarts of de psycholoog.

 

De familieavonden zullen telkens doorgaan op de laatste donderdag van de maand, van 19u tot 20u30 in Congrescentrum De Kleiput (op het domein van het PZ Duffel).

 

Ons ziekenhuis heeft drie afdelingen in het zorgprogramma psychose.

Atlas 1
De afdeling richt zich tot volwassenen met een (sub)acute psychotische problematiek. Op deze afdeling ligt de nadruk op stabilisatie van een crisis, diagnostiek en kortdurende behandeling.
- Psychiater: dr. Stéphane Pirsoul
- Hoofdverantwoordelijke: Dirk Opdebeeck
- Psycholoog: Jeroen Janssen
- Maatschappelijk werker: Liesanne De Ceuster, Marjan De Swert en Johan Verhoeyen

Atlas 2
Op deze afdeling ligt de nadruk op structurerende behandeling.
- Psychiater: dr. Frans Vandendriessche
- Hoofdverantwoordelijke: Dirk Stroobants
- Psycholoog: Sarah Boddewyn
- Maatschappelijk werker: Liesanne De Ceuster, Marjan De Swert en Johan Verhoeyen

Atlas 3
Deze afdeling richt zich op psychosegevoelige personen met een complexe en meer langdurige zorgvraag
- Psychiater: dr. Frans Vandendriessche
- Hoofdverantwoordelijke: Tina Sijmons
- Psycholoog: Dieter De Grave
- Maatschappelijk werker: Liesanne De Ceuster, Marjan De Swert en Johan Verhoeyen

 

Bekijk hier de folder van het zorgprogramma psychose