Zorgprogramma Persoonlijkheid

Het zorgprogramma persoonlijkheid richt zich op volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, vnl. borderline problematiek, of kenmerken ervan. Borderline kenmerkt zich door instabiliteit en veel en abrupte veranderingen en zwart/wit reacties in gevoelens, stemmingen, relaties, zelfbeeld en gedrag. Personen met deze problematiek kunnen vaak moeilijk participeren aan het gewone leven.

Behandeltraject

Het zorgdepartement staat voor kwalitatieve zorgverlening in een waaier van gespecialiseerde behandelingen.
U werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.

De behandeling in ons ziekenhuis vertrekt vanuit de dialectische gedragstherapie, volgens Marsha Linehan.
De behandeling is er op gericht om door middel van veranderingsgerichte en acceptatiegerichte strategieën de patiënt controle te leren krijgen over zijn gedrag. Daarvoor is het nodig om een stabiele vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en patiënt op te bouwen. Want ook in dit contact heeft de patiënt last van zwart – wit denken en (te) hoge verwachtingen.  Duidelijke afspraken tussen behandelaar en patiënt zijn belangrijk. Via dialectische gedragstherapie werken we daarna aan inzicht geven in de kwetsbaarheid, acceptatie en creëren van evenwicht en stabiliteit. Psychomotore therapie kan  helpen om te leren omgaan met spanningen en woede.
Er bestaat nog geen medicatie voor een persoonlijkheidsstoornis, maar we kunnen wel medicamenteuze ondersteuning bieden bij bepaalde klachten zoals depressiviteit, impulsiviteit, spanning, angst,….

Uw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met uw behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijgt u een aanpak op maat.

We vertrekken hierbij vanuit de herstelvisie.  Die vertrekt van de idee dat hulpverlening zicht moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.

De zorgverlening in PZ Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid. Als universitaire dienst organiseert PZ Duffel wetenschappelijk onderzoek en biedt stageplaatsen aan alle psychiaters in opleiding van het UA. Op die manier dichten we de kloof tussen wetenschap, opleiding en praktijk. 

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder uw toestemming.

 

Ons ziekenhuis heeft drie afdelingen in het zorgprogramma persoonlijkheid

Spinnaker 1
De Spinnaker 1 richt zich op de behandeling van volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, voornamelijk borderlinepersoonlijkheidsproblematiek. De afdeling werkt vanuit een ondersteunend en milieutherapeutisch kader gebaseerd op het dialectisch gedragstherapeutisch model (model van Linehan).
- Psychiater: dr. Manuel Morrens
- Hoofdverantwoordelijke: Anke Lammertyn
- Psycholoog: Ann Fransen– Lene Baumans
- Maatschappelijk werker: Inge Van Putte

Spinnaker 2
De Spinnaker 2 richt zich op de behandeling van volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, vnl. borderlinepersoonlijkheidsproblematiek. De afdeling werkt vanuit een dialectisch gedragstherapeutisch model (model van
Linehan).
- Psychiater: dr. Ann Berens
- Hoofdverantwoordelijke: Tom Baeten
- Psycholoog: Xanne Deldime– Ellen Sleuwaegen – Margo Van Landeghem
- Maatschappelijk werker: Ann De Maeyer

De info - avond DGT gaat maandelijks door op de tweede donderdag. Meer info vind je hier.

Spinnaker 3
De Spinnaker 3 richt zicht op  volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, vnl. borderlineproblematiek, maar in dagbehandeling. ’s Avonds en in het weekend gaan de patiënten naar huis.
- Psychiater: dr. Carmen De Grave
- Hoofdverantwoordelijke: Tom Baeten
- Psycholoog: Hilde Hellemans – Koen Korevaar
- Maatschappelijk werker: Ann De Maeyer

 

Bekijk hier de folder van het zorgprogramma persoonlijkheid