Waarvoor kan je bij ons terecht?

PZ Duffel streeft als één van de grootste Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen naar kwalitatieve zorg op maat. Respect voor en overleg met de patiënt en zijn sociale omgeving vormen de hoeksteen van ons beleid. Samen met het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Schorshaegen en Este, het initiatief voor beschut wonen, bieden we met meer dan 850 medewerkers zorg aan ruim 800 patiënten.

Jaarlijks nemen we ongeveer 3000 volwassenen met een psychiatrische problematiek op. Als gespecialiseerd centrum zorgen we voor zowel acute (crisis)opvang en behandeling als zorg op middellange en lange termijn.  Zorgprogramma’s bieden specialistische zorg in multidisciplinair teamverband. Enkele voorbeelden van topklinische zorg: elektroconvulsietherapie (ECT) bij therapieresistente depressie1, dialectische gedragstherapie (DGT) bij borderline persoonlijkheidsproblematiek, …

Sinds 2012 zijn 90 bedden binnen het PZ, samen met de Dienst Psychiatrie op het UZA, officieel erkend als Universitaire Ziekenhuisdienst. In dat kader zijn we een belangrijke opleidingsplek voor diverse therapeutische en verzorgende disciplines. Ook wetenschappelijk onderzoek, met als streefdoel kwaliteitsvolle zorg, neemt hier een belangrijke plaats in. 


Wij bieden verschillende vormen van behandeling

 • Opname (dit betekent een verblijf in het ziekenhuis).
 • Polikliniek (dit betekent ambulante consultaties bij een psychiater of psycholoog).
 • Dagbehandeling (dit betekent dat u tijdens weekdagen ’s morgens naar het ziekenhuis komt en ’s avonds terug naar huis gaat).
 • Crisisinterventie bij u thuis (dit betekent dat een team van gespecialiseerde hulpverleners van het netwerk Emergo tijdens weekdagen bij u thuis komt).

Wij bieden deze behandeling in verschillende zorgprogramma’s

 • Opnamediensten
 • Zorgprogramma Stemming
 • Zorgprogramma Psychose
 • Zorgprogramma Verslaving
 • Zorgprogramma Ouderen
 • Zorgprogramma Persoonlijkheid
 • Rehabilitatie
 • Cepos: Centrum voor Psycho-organische en epileptische stoornissen.
 • Mobiele teams (die bij de patiënten aan huis gaan).

Wij bieden verschillende soorten therapieën

 • Individuele therapie (volgens verschillende behandelmodellen)
 • Groepstherapie (volgens verschillende behandelmodellen)
 • Niet verbale therapie (ergotherapie, creatieve therapie, dramatherapie, psychomotore therapie)
 • Behandeling met medicijnen indien nodig
 • Maatschappelijke begeleiding
 • Steunende/structurerende begeleiding
 • Andere activiteiten zoals sport, tekenen, muziek maken of toneelspelen, kunst

Wij bieden een behandeling in een ruimer regionaal netwerk

Wij overleggen samen met u wie voor en na een eventuele opname in ons ziekenhuis in de zorg betrokken kan worden. Zo kan indien nodig de begeleiding buiten het ziekenhuis, via het Netwerk Emergo, verder gezet worden.


 


1 - Therapieresistente depressie is een depressie die op behandeling met antidepressiva, lang genoeg en in adequate dosering, onvoldoende reageert.