De afdelingen voor verslavingszorg richten zich enerzijds tot mensen met een verslavingsprobleem eventueel in combinatie met een beperkte psychiatrische stoornis en anderzijds tot mensen met een ernstige psychiatrische  stoornis in combinatie met een verslavingsprobleem.


Verslaving is een toestand waarin iemand lichamelijk en/of mentaal afhankelijk is van een gewoonte (gokken, gamen, werk, seks, internet,..) of van een product (medicatie, drugs, alcohol, tabak, koffie..). Het gedrag van de persoon is voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het product of het handelen naar die gewoonte en dit ten koste van de meeste andere dagelijkse activiteiten.


Bij verslaving spreken we vaak over 'problematisch middelengebruik'. Dat betekent dat er ook middelengebruik is dat minder of helemaal geen problemen veroorzaakt, zoals sociaal drinken, koffie, roken.


Een persoon kan door zijn specifieke kenmerken op biologisch, psychologisch of genetisch vlak een bepaalde gevoeligheid hebben voor (problematisch) middelengebruik.


Deze personen staan bovendien onder invloed van hun directe omgeving, hun familie, school, vrienden. Nieuwsgierigheid speelt hierbij vaak een grote rol.


Structurele factoren zoals woonomgeving, socio-economische invloeden of de beschikbaarheid van middelen op de markt in een bepaalde buurt of in het algemeen kunnen er eveneens toe leiden dat iemand sneller overdadig middelen gaat gebruiken.


De afdelingen die zicht richten tot personen met een verslaving zijn:

  • Déclick 1
  • Déclick 2