Ouderenpsychiatrie richt zich op senioren met een psychiatrisch probleem. Naast de psychiatrische problematiek, die zeer divers kan zijn (verwardheid, gedragsproblemen, angst, depressie,…) gaan we op basis van de leeftijd zoeken naar de meest geschikte afdeling.


Soms ontwikkelt de psychiatrische stoornis zich omwille van het ouder worden zelf.
Gezien de leeftijd van deze populatie hebben de patiënten, net zoals andere senioren, ook vaak lichamelijke problemen, mobiliteitsproblemen, zelfzorgproblemen ten gevolge van passiviteit (moedeloosheid, verwardheid),… eigen aan de leeftijd.


Het is daarom belangrijk om een goede balans te vinden tussen de psychiatrische en de somatische (=lichaamsgerichte) hulpverlening.


De zorg voor een ziek familielid brengt bij de partner en familieleden dikwijls spanningen en emoties teweeg. We schenken daarom ook aandacht aan familiebegeleiding, waarin informatieverstrekking en ondersteunende opvang centraal staan.


De afdelingen ouderenpsychiatrie zijn:

  • De Ceder: opname en behandeling afdeling voor ouderen met cognitieve problemen en psychose: De Ceder
  • Sophia: opname en behandeling van ouderen met angst- en stemmingstoornissen: Sophia