Veel patiënten met een psychiatrisch probleem kunnen via consultatie, ambulant, geholpen worden.  Voor sommige patiënten is echter een opname noodzakelijk: hetzij in volledige, hetzij in partiële hospitalisatie (bv: dagbehandeling). Hulpverleners worden vaak geconfronteerd met zeer moeilijke en complexe zorgvragen. Achter de initiële zorgvraag (de reden van opname) kunnen diverse noden of vragen schuil gaan. Een goede analyse van de problemen, via gerichte gesprekken, psychologisch en psychiatrisch onderzoek en observatie door een multidisciplinair team, is van groot belang.


Daarom betrekken we alle personen die bij het zorgproces een rol spelen, met inbegrip van de patiënt (en familie indien de patiënt dit wenst), bij het opstellen en uitvoeren van het behandelplan.


In onze opnameafdelingen werken we vooral rond:

  • crisisopvang indien nodig
  • indicatiestelling: we onderzoeken of een psychiatrische behandeling nodig is en zo ja, welke behandeling best aansluit op de hulpvraag
  • diagnostische observatie: we gaan via gesprekken en andere technieken en onderzoeken kijken wat het probleem juist is en wat de zorgvraag is
  • kortdurende behandeling waarna de patiënt ofwel terug naar huis gaat of naar een vervolgafdeling voor verdere behandeling en/of nazorg


In ons ziekenhuis zijn er vier opnameafdelingen: