Opname

Eén op drie personen krijgt ooit te maken met een psychisch probleem waarvoor begeleiding of behandeling nodig is (WHO).
In ons ziekenhuis kunnen volwassenen 24/7 terecht.  Elke patiënt die zich in ons ziekenhuis aandient en hulp nodig heeft krijgt een individueel onthaal.

 

Uw eerste afspraak

Tijdens uw eerste gesprek (intake) bespreken we uw klachten en kijken we samen of en hoe we het best een behandeling starten. We kijken

  • of er een opname nodig is
  • in welk zorgprogramma de opname best gebeurt (op een opnameafdeling om eerst tot rust te komen of in één van de gespecialiseerde zorgprogramma’s waar de behandeling kan starten)
  • hoelang de behandeling kan duren
  • onderdelen van uw behandeling
  • of er een wachttijd is voor deze behandeling

Aan het einde van uw afspraak doen we een behandelvoorstel.
Indien gewenst, mag je een steunfiguur meebrengen naar het intakegesprek.

Daarna plannen we een afspraak voor de opname/behandeling. U werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.
Uw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met uw behandelaar en een multidisciplinair team1. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies. Sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijgt u een aanpak op maat.
We vertrekken hierbij vanuit de herstelvisie.  Die vertrekt van de idee dat hulpverlening zicht moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.
De zorgverlening in PZ Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid. Als universitaire dienst organiseert PZ Duffel wetenschappelijk onderzoek en biedt stageplaatsen aan alle psychiaters in opleiding van het UA. Op die manier dichten we de kloof tussen wetenschap, opleiding en praktijk. 

Ons ziekenhuis heeft twee opnamediensten.


Opname 1
Dit is een gesloten aselectieve afdeling voor crisisinterventie, oriëntatie en kortdurende psychiatrische behandeling.
- Psychiater: dr. Didier Schrijvers
- Hoofdverantwoordelijke: Vanessa Aerts
- Psycholoog: Tom Rosseels
- Maatschappelijk werker: Lise Vermaercke

Opname 2
Dit is een open aselectieve opnameafdeling voor crisisinterventie, oriëntatie en kortdurende psychiatrische behandeling.
- Psychiater: dr. Maya Torbeyns
- Hoofdverantwoordelijke: Rudi De Raet
- Psycholoog: Griet Goris
- Maatschappelijk werker: Jolien Feremans

Meer informatie vind je binnenkort in de folder per zorgprogramma.


1 - Multidisciplinair team: PZ Duffel organiseert de zorg vanuit multidisciplinaire teams. Dat wil zeggen dat zorgverleners van verschillende disciplines elk hun bijdrage leveren in het behandelplan en behandelproces van patiënten: psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, verbalen en non verbalen therapeuten, motorisch therapeuten, maatschappelijk werkers….