Complexe organisatie

Een psychiatrisch ziekenhuis is een complexe organisatie. Dat kan moeilijk anders wanneer we honderden medewerkers, professionals en steunbiedende diensten zó willen schikken dat zij optimaal tegemoet kunnen komen aan noden en vragen.


Maatwerk

Wij hopen dat onze cliënten geen last hoeven te hebben van die complexiteit maar – in tegendeel – mogen ervaren dat deze organisatie is opgezet om maatwerk te leveren. 


Uniek zorgtraject

Al treft men hier tijdens een opname mensen met een vergelijkbaar probleem, toch is ieders ervaring uniek. Op die unieke situatie sluit een uniek zorgtraject aan, soms al gestart vóór opname. In het ziekenhuis wordt - tenzij bij dringende opnames – tijdens een opnamegesprek samen uitgezocht of een opname de beste keuze is en, zo ja, op welke afdeling men best van start gaat. Een opname kan kort zijn of langer duren. Maar ook deeltijdbehandeling is mogelijk, hetzij alleen overdag, hetzij alleen ‘s avonds en ’s nachts. Ook aan nazorg wordt gedacht.


Zorgcircuit

In regel houden wij goed contact met wie er voor en na een opname in het ziekenhuis met de zorg voor een cliënt begaan is. Zo kan desgewenst begeleiding naadloos worden voortgezet in een zorgcircuit tussen verschillende hulpverleners of voorzieningen.