Iedereen voelt zich wel eens verdrietig of angstig. Gelukkig maar want angst waarschuwt mensen voor dreigend gevaar en verdriet betekent dat er iets ernstig of onaangenaam gebeurd is.


Maar niet iedereen die angstig is of zich down voelt heeft een psychiatrisch probleem.
We spreken van een angststoornis en/of een depressie wanneer die het dagelijks functioneren ernstig of volledig belemmeren. De angst en de sombere gevoelens zijn permanent aanwezig en bepalen het doen en laten van de persoon.


Angststoornissen en depressies hebben meestal niet slechts één duidelijke oorzaak. Ze ontstaan vaak door een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren.


Beide stoornissen zijn vaak goed te behandelen met therapie en/of medicijnen.


In dialoog met de patiënt brengen we zijn zorgvraag in kaart.
We begeleiden de patiënt doorheen zijn individueel therapeutisch proces vanuit diverse invalshoeken. In overleg bepalen we de behandelmethode die het beste aansluit bij de zorgvraag.


In ons ziekenhuis zijn er twee afdelingen voor angst en depressieve stoornissen: