Hoe aanmelden?

  • Het ziekenhuis is 24u/24u bereikbaar via het nummer 015 30 40 30.
  • Opnames gebeuren best na verwijzing van een arts, ziekenhuis of andere hulpverlener en dient u telefonisch te plannen via bovenstaand nummer.
  • Niet dringende opnames vinden bij voorkeur plaats tijdens de kantooruren.
  • Voor dringende opnames buiten de kantooruren wordt de psychiater van wacht gecontacteerd.
  • Als hulpverleners vooraf op de hoogte zijn, kan de opname, beginnend met het opnamegesprek vlotter gebeuren. Op basis van dit gesprek verwijzen we de patiënt naar de meest geschikte afdeling.
  • Van de verwijzers verwachten we relevante informatie over de huidige problematiek en de medische voorgeschiedenis (indien gekend). Op basis van deze gegevens kan het intakegesprek vlotter verlopen en kunnen we de patiënt naar de meest geschikte afdeling verwijzen.