Uniek zorgtraject op maat

Het zorgaanbod is gestructureerd in zorglijnen. Meer info vindt u hier.

Al treft men hier tijdens een opname mensen met een vergelijkbaar probleem, toch is ieders ervaring uniek. Daar hoort een uniek zorgtraject bij, dat soms al start vóór opname. Tijdens een opnamegesprek zoeken we samen uit of een opname de beste keuze is en, zo ja, op welke afdeling men best van start gaat. Een opname kan kort zijn of langer duren. Maar ook deeltijdbehandeling is mogelijk, hetzij alleen overdag, hetzij alleen 's avonds en 's nachts. We denken ook aan nazorg.


Zorgcircuit

In regel houden wij goed contact met wie er  voor en na een opname in het ziekenhuis met de zorg voor een cliënt begaan is. Zo kan desgewenst begeleiding naadloos overgaan in een zorgcircuit tussen verschillende hulpverleners of voorzieningen.