Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel tekenden een samenwerkingsovereenkomst op 25 januari 2011 en werden vervolgens erkend als associatie ‘universitaire opleidingsdienst psychiatrie’ bij de overheid.

Via een koninklijk besluit van 20 september 2012 werd deze universitaire opleidingsdienst van de associatie erkend als Universitaire Ziekenhuisdienst.


Drie hospitalisatiediensten

Deze Universitaire Ziekenhuisdienst bestaat in Duffel uit drie hospitalisatiediensten met korte verblijfduur, gericht op behandeling van psychose, angst en depressie. Daarnaast maken de dienst ambulante consultatie psychiatrie, het universitair forensisch centrum en de crisis- en liaisonpsychiatrie van het UZA deel uit van de Universitaire Ziekenhuisdienst.


Meerwaarde voor de twee ziekenhuizen

De samenwerking biedt heel wat voordelen voor beide ziekenhuizen.

  • Het UZA zal psychiatrische patiënten die op de dienst spoedgevallen terechtkomen, sneller kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst psychiatrie.
  • Ook voor consultaties en liaisonpsychiatrie zal men een gedifferentieerde samenwerking uitbouwen.
  • Verder organiseren beide ziekenhuizen een gemeenschappelijke wacht.
  • In het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel zal meer universitair onderzoek kunnen plaatsvinden door een intense samenwerking met het CAPRI, de vakgroep psychiatrie aan de Universiteit Antwerpen.
  • 10 specialisten kunnen op één van de afdelingen binnen deze dienst hun opleiding volgen.


Prof. dr. Bernard Sabbe zal de Universitaire Ziekenhuisdienst Duffel aansturen. Hij is hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Antwerpen, coördinator van het CAPRI en werkt al twintig jaar in het Psychiatrisch ziekenhuis van Duffel.


Artikel De Standaard 18 juni 2013

U vindt hier een artikel uit de Standaard: Psychiatrie krijgt er negentig 'universitaire bedden' bij.


Presentaties academisch symposium 21 juni 2013

Overzicht programma

Academisering; zorgen = leren

De Fase 2 - Treatment unit for patients suffering from schizophrenia or bipolar disorder

De Fase 4 - Unit for treatment of affective disorders, special attention to treatment resistant depression

Efficacy and feasibility of a treatment algorithm in depressed inpatients

Introduction of a new dialectic

Patiënten betrekken, hoe begin je eraan

Wetenschap in opleiding - opleiding in wetenschap


Foto's academisch symposium 21 juni 2013

http://webh01.ua.ac.be/nmd/duffel2013/