Iedereen is het erover eens. Energie besparen thuis is een evidentie. Het is niet zo moeilijk, we kunnen er geld door besparen en het is veel beter voor het milieu.
Maar we brengen ook veel tijd door op het werk en daarom hebben wij besloten om ook hier bewust en rationeel met energie om te gaan.


Wat hebben we al gedaan:

  • Vernieuwing en isolatie verwarmingsinstallatie
  • Isolatie daken
  • Recuperatie van regenwater voor toiletgebruik
  • Hernieuwbare energiebronnen gebruiken (AlpEnergie)

Wat gaan we nog doen:

  • Actief betrekken van personeel en patiënten via projecten en sensibliseringscampagnes.


Uitgebreide info over ons milieubeleid vindt u in ons charter.